Segmenter

SEGMENTER

Håndter hendelsen mens du sikrer forretnings kontinuitet. Les mer

Sikre mennesker, verdier og arbeidsplasser. Les mer

Sanntids hendelser krever umiddelbar handling og koordinering. Les mer

Sikre området, informer drifftspersonell og leietakere. Les mer

Informer reisende, ansatte og ledelsen med riktig informasjon. Les mer

Hold offentligheten informert og ditt beredskapsteam oppdatert. Les mer