Produkter

PRODUKTER

InCaseIT Pro

InCaseIT Pro er en mobilapp som gir deg full kontroll over hendelsen og hjelper deg med å få jobben gjort. InCaseIT Pro sikrer korrekt varsler og gir deg dine dynamiske sjekklister. Systemet gir mobil beredskap – hvor som helst og når som helst – innen sekunder.
InCaseIT Pro inneholder alle nødvendige verktøy du trenger når du håndterer hendelsen – du er organisert.
Med bare noen få tastetrykk har du varslet ditt beredskapsteam og håndterer hendelsen – samtidig. Alle vet hva de skal gjøre og hva andre gjør – koordinert.

InCaseIT

InCaseIT er krisehåndteringssystem som dekker alle aspekter av krisehåndtering – fra planlegging og forberedelse til varsling, automatisk logging og personlige sjekklister.InCaseIT innholder funksjonalitet for å kommunisere via SMS, e-post, konferansesamtale, tekst til tale og push.

InCaseIT gir alltid full overiskt over situasjonen der man enkelt kan tilpasse ressursene etter behov. InCaseIT tillater å endre scenariet og dermed få endret fokusområde for krisehåndteringen.

InCaseIT er en skybasert løsning og kan brukes på alle mobile enheter eller via mobilappen InCaseIT Pro.

InCaseIT Enterprise Edition

InCaseIT Enterprise Edition (IEE) er en modul som støtte full styring i en global og distribuert bedrift der utforming av styringsmodell er fleksibel og kan endres når som helst. IEE introduserer muligheten til en sentral styring som pålegger evner fra et toppnivå ned til lokalområdet.
Et sentralt konsept for å konfigurere forretningsstrukturplanen (BCP) er en “Node” der en Node er en forekomst av BCP for en bestemt region / site.
En Node arver evner og lokalt legge til spesifikt elementer og detaljer. Arvelige elementer vil være obligatoriske og dermed sikre tilpasning til gjeldende styringsmodell.
IEE implementerer arveegenskaper for Roller, Scenarier, Oppgaver, Dokumenter og Meldingsgrupper.