OCMC 2018

OCMC 2018

8. og 9. februar Hotel Bristol
Kristian IVs gate – Oslo

Big Data representerer både store trusler, men også muligheter i kriser. Dataangrep og annen cyberkriminalitet er rykket opp på toppen av de fleste virksomheters risikovurdering, og ny personvernlovgiving (GDPR) stiller nye krav til både håndtering og kommunikasjon i situasjoner der personopplysninger kan være på avveie.

Samtidig gir stordata og kunstig intelligens unike muligheter til å profesjonalisere kriseberedskapen og kommunikasjonen i en krise. Vi har derfor valgt Big Data som tema for Oslo Crisis Management Conference (OCMC) 2018.

Nytt av året er at vi starter konferansen med bransjespesifikke frokostmoter, der representanter fra samme bransjer vil kunne dele erfaringer, refleksjoner og aktuelle, bransjerelaterte problemstillinger knyttet til beredskap og krisehåndtering. Aktuelle bransjefrokoster er transport og luftfart, industri, IT/telecom, bank/finans og offentlig sektor.

Hvem møter jeg i år?
Deltakerne er operative brukere av InCaseIT, ledere og mellomledere fra større nordiske selskaper som er interessert i og opptatt av god beredskap og hvordan beskytte sine verdier.

4 grunner til at jeg skal delta:

  • Økt kompetanse: Foredrag og diskusjoner
  • God opplæring: Øvelse med personlig verktøy
  • Bred erfaring: Utveksling fra virkelige hendelser
  • Utvidet nettverk: Møt likesinnede fra din industri

Om Oslo Crisis Management Conference

OCMC er en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving innenfor beredskapsfaget og krisehåndtering på tvers av land og industri.  ​OCMC vil inkludere eksterne foredragsholdere og bidragsytere fra globale selskaper, offentlige etater, myndigheter og brukere av InCaseIT.

Konferansen vil alltid være knyttet til dagsaktuelle tema, virkelige hendelser og praktisk erfaring.

Meld deg på her!