OCMC 2015

OCMC 2015

4. – 5. februar Oslofjord Hotel – Oslo

OCMC 2015 adresserte viktige temaer og problemstillinger knyttet til krisehåndtering, krise organisering og krisekommunikasjon.

Hvem møter jeg i år?
Deltakerne er operative brukere av InCaseIT, krise- og beredskapsansvarlige, kommunikasjonsansvarlige og fageksperter innenfor beredskap og krisehåndtering. I år vil blant annet Matts Danielsson fra TDC, Oddbjørn Hjelle fra VARD og Bjørn Johanssen fra Widerøe gi et skråblikk på beredskap innen nordisk industri. Jan Tore Knutsen fra Zynk vil gi et innblikk i håndteringen av Statoil sin hendelse i In Amenas.

4 grunner til at jeg skal delta:

  • Økt kompetanse: Foredrag og diskusjoner
  • God opplæring: Øvelse med personlig verktøy
  • Bred erfaring: Utveksling fra virkelige hendelser
  • Utvidet nettverk: Møt likesinnede fra din industri