OCMC 2019

OCMC 2019

OCMC 2019 kommer til høsten

Tidligere fem konferanser (!) har gitt oss verdifull tilbakemeldinger fra deltakerne og markedet. OCMC 2019 vil legge sterkere vekt på InCaseIT som system, med funksjonskrav og forbedringer.

OCMC vil fortsette å være en åpen arena for kunnskapsdeling og beste praksis – på tvers av industrier, land og regioner

Følg med for videre oppdateringer!