OCMC 2019

OCMC 2019

7. og 8. februar Hotel Bristol
Kristian IVs gate – Oslo

Program kommer, men som alltid vil tidsaktuelle temaer og nye produkter og tjenester bli presentert.