Pandemiplan – din veileder

Teori
En veileder i sjekklisteform fra InCaseIT du kan laste ned!

InCaseIT sin guide ved pandemier kan raskt og effektivt hjelpe virksomheten din med å lage en plan som du kan implementere. InCaseIT pandemi-retningslinjer er en sjekkliste og et verdifullt dokument for å forebygge og redusere omfanget av et mulig utbrudd. InCaseIT pandemiske retningslinjer inkluderer en sjekkliste og plan for:

  1. Hvordan en pandemi vil påvirke virksomheten din.
  2. Hvordan en pandemi vil påvirke dine ansatte, kunder og gjester.
  3. Veiledning for etablering av selskapets policyer
    Slik beskytter du ansatte, kunder og gjester.
  4. Kommunikasjon.
Harald Axelsen

Harald Axelsen

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Subscribe

Stay up to date on how to keep preparedness processes and crisis management a top priority in your oganization.