Smittevernstrategi – hva bør virksomheter tenke på?

corona-4930541_1920

Verdens helseorganisasjon har erklært COVID-19 utbruddet for en pandemi. Norske myndigheters smittevernstrategi baserer seg på å begrense og forsinke spredning av COVID-19. Tiltakene som er iverksatt handler om å redusere kontakthyppigheten i befolkningen. Dette rammer personer og virksomheter hardt.

The Lancet lagde tre forskjellige scenarier (Figur 1) på hvordan smitten kunne spre seg som følge av ulike tiltak nasjonale myndigheter iverksetter. Mange forskere vurderte denne artikkelen og konklusjonen fra disse vurderingene er at tiltakene som iverksettes vil hjelpe. Men det er svært sannsynlig at antall smittede vil øke igjen når folk begynner å møtes og omgås tettere igjen, fordi en epidemis forløp baserer seg på et reproduksjonstall.

Figur 1. Lancets illustrasjon for smittemodell for COVID-19
Figur 1. Lancets illustrasjon for smittemodell for COVID-19

Reproduksjonstallet bestemmes av smittsomhet, kontakthyppighet, varighet og andelen mottakelige. Strategien må ta hensyn til potensiale og alvorlighet, i tillegg til kost/nytte. Grunnlaget for Norges smitteverntiltak er basert på Folkehelseinstituttets (FHI) risikovurdering, og tiltakene har mål å redusere reproduksjonstallet.

Ut ifra et samfunnsperspektiv er det viktig at alle bidrar til å forebygge smitte. I Pilotech har vi gjort mange tiltak som du kan lese mer om her, vi deler også en veileder for en pandemiplan.  Hva bør vi alle gjøre? Holde hendene rene, holde deg hjemme, holde avstand til andre, og husk også å holde kontakt med eldre og sårbare grupper digitalt.

Den 12. mars publiserte FHI en faseinndelt tidslinje for Covid-19-epidemien som vist i Figur 2. Per i dag, 27 mars 2020, er vi nok mellom fase 2 og 3. Dette er relevant i forhold til krisehåndteringens ulike faser. Konsekvensene av de tiltakene som er innført for bedrifter gjør at bedriftseiere og ledere må tenke kontinuitet og kontinuitetsplanlegging.

Figur 2. Tidslinje covid-19-epidemi fra FHI
Figur 2. Tidslinje covid-19-epidemi fra FHI

Hva bør virksomheter tenke på nå?

Mange bedrifter har satt krisestab i disse tider. Som fasene for en epidemi, har også en krise forskjellige faser. Det er ofte snakk om tre faser: planleggingsfasen (før), reaksjonsfasen (under) og etterspillfasen (etter).

Korona-utbruddet og påfølgende krise er fortsatt i en tidlig fase. Ingen har opplevd en lignende krise tidligere og det er usikkert hvordan dette kommer til å utvikle seg. De fleste har en form for kriseplan, men ikke alle har en plan som dekker en pandemi eller en situasjon vi nå står i. Det er ikke for sent å komme i gang med en god kontinuitetsplan (Business Contnuity Plan og Business Continuity Management (ISO 22301) for å håndtere de utfordringene som er i vente.

Hvilke situasjoner skal det planlegges for?

Følgende av en pandemi er at et stort antall ansatte kan bli satt ut av spill. Avhengig av hvilke bransje du er i vil du måtte forberede på ulike situasjoner og scenarier. Utfordringer og scenarier du bør ta høyde for kan være:

Transport, råvarer, infrastruktur, service og vedlikehold, reservedeler, kommunikasjon til leverandører og kunder, maskiner, adgangskontroll, utstyr, likviditet, personell m.m. Det må bestemmes hvilke scenarier som og prioriteringer som skal forberedes. Dokumenter problemstillingene og prioriter, deretter se på konsekvensene for bedriften.

Når kontinuitetsplanen er på plass må denne kommuniseres til ansatte slik at alle kan gjøre seg kjent med og kunne bidra. En virksomhet som har en god kontinuitetsplan, som er godt kommunisert, vil gi økt trygghet for de ansatte og det er letter å sette en plan ut i live.

Ved en langvarig hendelse som en pandemi, er det lurt å opprettholde normal organisering av virksomheten om mulig. Man bør imidlertid utpeke en kriseleder for å lede statusmøter og oppdatere alle ansatte jevnlig. Forberedende tiltak bør iverksettes så rask som mulig for å unngå eller minimere de verst tenkelige utfallet. Under hele krisen er det helt nødvendig med tydelig kommunikasjon med ansatte, leverandører og kunder. Som ved all god krisehåndtering er notoritet viktig. Dokumenter derfor utviklingen av krisen kontinuerlig ved god loggføring og oversiktlig situasjonsbilde.

Nyttige lenker

Harald Axelsen

Harald Axelsen

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert og lær mer om hvordan du kan holde beredskap og krisehåndtering høyt prioritert i din organisasjon.

InCaseIT is a product developed by Pilotech AS © 2020 All rights reserved