Partnere

PARTNERE

Ingen kan klare alt, men sammen kan vi klare mye.

God beredskap trengs overalt!
Pilotech har en åpen og inkluderende tilnærming til beredskap og krisestyring med mange venner og partnere. Vi samarbeider og samarbeider med selskaper som BDO, PwC, Safetec, Prendo, Jansäter, Jeti Service, Quality Learning, 2Secure, Proactima, FramWeb, RCR-Lab, Samfunn for sosial sikkerhet, Innovasjon Norge, Zynk, MQM, Peinow og RH Consult. SOM.
Vennligst kontakt oss hvis du er interessert i å bli med i vårt arbeid med å spre bevissthet om god beredskap og krisestyring til selskap over hele verden.