Oslo Havn

Oslo Havn ønsket et system for enkelt å varsle sine ansatte,  ha sjekklister tilgjengelig og holde imøtekomme ISPS krav ved en hendelse.  Stadig økende anløp sjøveien stiller også større krav til Oslo Havn innen sikkerhet og beredskap. Pilotech er stolt av å kunne hjelpe Oslo Havn med disse oppgavene med InCaseIT og Appen InCaseIT Pro.

Harald Axelsen

Harald Axelsen

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Subscribe

Stay up to date on how to keep preparedness processes and crisis management a top priority in your oganization.