Offentlig

OFFENTLIG

Hvordan skal det offentlige med sine institusjoner, direktorat og tilsyn håndtere problemer, naturkatastrofer, terrorhandlinger eller skandaler? Det er mange hendelser eller kriser som kan oppstå. Det ideelle er å forebygge og forhindre slike hendelser, men dette er ikke alltid mulig.

Varsling
Tilkall riktig personell for riktig håndtering og informer raskt og effektivt når hendelsen inntreffer.
Sjekklister
Relevant sjekkliste med riktige oppgaver til rett tid på rett sted.
Planer
Ha instrukser, direktiver, retningslinjer tilgjengelig i enhver situasjon
En god beredskapsplan håndteringer ikke krisen men kan hjelpe deg i gang.  InCaseIT gjør det enklere å håndter hendelser når de oppstår samtidig som dere kan og opprettholde normal drift.

Uavhengig av krise eller hendelse som oppstår vil folk se til deg for informasjon og ledelse. Det er viktig å kunne gi enhetlig og korrekt informasjon til alle involverte parter og interessenter.

InCaseIT kan hjelpe deg med å strukturere en god krise kommunikasjonsplan. Nøkkelelementene i planen inkluderer:

  • Kommunisere til interessenter og involverte parter
  • Utnytte riktige resurser
  • Informasjon til rette instans
  • Felles informasjonsforståelse
  • Struktur og regelmessighet