OCMC

OCMC

Oslo Crisis Management Conference (OCMC) er en årlig konferanse som adresserer viktige temaer og emner relatert til krisestyring, krisehåndtering og beredskap.
OCMC er en global arena for deling av erfaringer og beste praksis på tvers av næringer og land. Formålet med konferansen er å drive og inspirere oss alle til beste praksis. På konferansen kommer det flere eksterne foredragsholdere og bidragsytere fra både kunder, partnere og medarbeidere.
Konferansen vil også inkludere kundedrevne workshops som har som mål å gjøre InCaseIT bedre, samt tid for nettverk og ad hoc-konferanser én-til-en.
Velkommen!