Ny sjef for InCaseIT

Christian O. Breivik

Christian O. Breivik kommer fra rollen som viseadministrerende direktør i IT-selskapet Procano AS og tiltrådte som Daglig Leder i Pilotech AS 3. februar. Han har mer enn 15 års ledererfaring fra blant annet Procano AS og Instant Office AS (IT-tjenester) og Telenor Group (telekommunikasjon), samt utstrakt erfaring med styrearbeid, aktivt eierskap og fusjoner/oppkjøp.

«Christian har både internasjonal erfaring og kunnskap fra forskjellige bransjer innenfor B2B, som vil støtte vår vekststrategi, profesjonalisere selskapet og befeste vår markedsposisjon», uttaler Dag Tørvold, styreleder i Pilotech AS. «Ikke minst har han den nødvendige faglige tyngde og solid etisk forankring,» avslutter Dag.
Det er med stor ydmykhet jeg overtar lederjobben etter Morten Køpke (66), uttaler påtroppende Daglig Leder, Christian O. Breivik (44). Morten har gjort en fantastisk jobb med selskapet det første tiåret. Samtidig er jeg trygg på at de neste 10 årene vil by på nye utfordringer og muligheter, avslutter Christian. (Foto: Harald Axelsen).

«InCaseIT hjelper våre kunder med å redde liv og verdier», forklarer Christian. «Etter mange år i næringslivet betyr det mye å kunne jobbe med noe virkelig meningsfylt. Jeg tror mitt viktigste bidrag vil være å sikre våre kunders interesser i alt vi gjør, ytterligere profesjonalisere alle deler av vår virksomhet og videreutvikle våre partnerskap i Norge og utlandet. På den måten legger vi til rette for en bærekraftig vekst» sier en begeistret Christian.

Tidligere daglig leder, Morten Køpke, grunnlegger, styremedlem og majoritetseier, går nå over i rollen som Produktdirektør og konsentrerer seg fullt og helt om å videreutvikle InCaseIT.

Tidligere daglig leder, Morten Køpke. (Foto: Ovidia Eriksen).
«Gjennom en formidabel arbeidskapasitet og unik kompetanse innenfor beredskap generelt og innen luftfart spesielt, har han vært med på å bygge en gjennomprøvd løsning som forenkler krisehåndtering i bedrifter og organisasjoner» avslutter styrelederen.

For mer informasjon, vennligst kontakt.

  • Dag Tørvold, Styreformann, tlf:+47 913 70 892
  • Morten Køpke, Produkt direktør, styremedlem og grunnlegger, tlf: +47 908 39 100
  • Christian O. Breivik, Daglig Leder, tlf: +47 970 62 362

Pilotech AS ble stiftet i 2010 og står bak InCaseIT – et av de ledende, skybaserte krisehåndteringssystemene i Norden. Våre kunder er opptatt av god beredskap, kontroll og oversikt ved hendelser. Blant disse er Olav Thon Gruppen AS, SKF UK Ltd., EVRY Norge AS, Oslo tinghus og Norconsult AS. InCaseIT har omlag 5.500 brukere i 26 land. Selskapet har kontorer i Oslo og Stockholm.

Harald Axelsen

Harald Axelsen

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert og lær mer om hvordan du kan holde beredskap og krisehåndtering høyt prioritert i din organisasjon.

InCaseIT is a product developed by Pilotech AS © 2020 All rights reserved