Microsoft om hacking i Norge – Brukeren er det svakeste ledd.

Microsoft

 

Aldri før har vi fått flere nyheter om hacking. Vi hører om russere som innrømmer hacking for å påvirke det amerikanske valg og nå sist at de har tatt for seg politiske partier i Norge. Frykten for å bli hacket er stor og på Oslo Crisis Management Conference var dette et av hovedtemaene.

Vi tok en prat med med Ole Tom Seierstad, Chief Security Advisor for Microsoft Norge, og spurte hvordan våre politiske partier best kan forberede seg på denne type kriminalitet ved høstens valg. – Ved store aktiviteter som olympiader, verdensmesterskap og politiske valg, hvor mediedekningen er stor, vil det alltid være økt fokus fra kriminelle, fra andre stater og de som ønsker å påvirke, forklarer Seierstad.

Derfor er det viktig at både politiske partier og det norske næringslivet generelt setter dette på sin agenda. De må forstå trusselbildet og engasjere sikkerhetsmiljøene som finnes for å gjøre en grundig risikovurdering.

De lever i systemet i 11-14 mnd før de blir oppdaget
Hackere angriper ikke bevoktede servere og skyer, da det er både kostbart og mer komplisert. Ifølge Seierstad er det brukeren som er det svakeste leddet. Hackerne bruker minste motstands vei og går rett på brukeren via PC eller den relativt usikre mobiltelefonen. Slik får de nødvendig tilgang og kan deretter snike seg sakte og usynlig oppover i systemet til de har full kontroll og all den informasjon de trenger. Erfaringer viser at en hacker ”lever” i systemet i hele 11-14 måneder før angrepet oppdages og kan rettes opp. Mye skade har skjedd da.

– Hackere er utelukkende ute etter penger! Og de får dem via utpressing, salg av informasjon, industrispionasje og landsspionasje, sier Seiersted. – Derfor er det viktigere enn noensinne før at de norske bedrifter løfter dette opp på et ledelsesnivå. Her må de forstå risikoen, forstå konsekvensene og gjøre de nødvendige tiltakene. For det er fullt mulig å beskytte seg i dag, man må bare gjøre de riktige tingene.
Harald Axelsen

Harald Axelsen

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert og lær mer om hvordan du kan holde beredskap og krisehåndtering høyt prioritert i din organisasjon.

InCaseIT is a product developed by Pilotech AS © 2020 All rights reserved