Luftfart

LUFTFART

Håndter hendelsen mens du sikrer forretnings kontinuitet. Ivareta passasjerer og ansatte der du sikrer at du møter krav fra myndigheter og informasjonsbehov fra media.

Safety Management System

Etterlev gjeldene regler og forskrifter med et funksjonelt og effektivt SMS system.

Pårørendehåndtering

Strukturer og hold oversikt over alle henvendelser fra pårørende, organisasjoner og andre som er berørt av hendelsen.

Call Center

Loggfør mediehenvendelser og hold oversikt over spørsmål og svar for et helhetlig mediebilde.

Innen luftfart stilles det strenge krav for å kunne fly. Hvordan ivaretar dere kravene som stilles fra ICAO, EASA, IATA og nasjonale luftfartsmyndigheter? Alle selskaper må ha et Safety Management System (SMS) som skal inkludere nødvendig organisatorisk strukturer, roller, ansvar, regler og prosedyrer. Det er ikke lenger nok å bare ha et Safety Management System, mange velger nå InCaseIT som hjelper dem med informasjonsflyt, struktur og det operasjonelle håndteringen av tilsiktede og uønskede hendelser.

InCaseIT hjelper flyselskap, flyplasser og «ground handling» med å ivareta mangfoldet i håndteringen av hendelser og kriser. Fra design og vedlikehold av beredskapsplanen til operasjonell effektivitet og koordinering ved en hendelse.

InCaseIT er spesielt designet for å ivareta de strenge kravene som bl.a.:

  • Integrasjon med Amadeus for automatisk håndtering av passasjerlister og besetning
  • Pårørendehåndtering / Next of Kin