Løsninger

LØSNINGER

Gruppevarsling

En av de viktigste funksjonene i InCaseIT er dens enkelhet når det gjelder håndtering av varsling og varslingsrutiner. Via standard 4-kanalsvarsling vil du varsle teamet få oversikt over hvem som har mottatt, svart eller kommentert varslingen. Forhåndsdefinerte varslingslister og meldingsgrupper sikrer konsistens og hjelper deg med å spare tid når og hendelsen oppstår.

Mobil beredskap

InCaseIT Pro er enkelt forklart som god krisehåndtering på mobilen din. En intuitiv og brukervennlig app gir deg alle viktige funksjoner tilgjengelig uansett hvor du er. Fra InCaseIT Pro kan du varsle og starte en hendelse – få sjekklister og se hvem som er i teamet. Selvfølgelig vil du også få kontinuerlig status oppdateringer kriseledelsen. Du kan følge de siste loggføringer i tillegg til å ha dokumenter og retningslinjer tilgjengelig.

Beredskap

InCaseIT er en moderne, omfattende og robust plattform for håndtering og styring av kriser og hendelser. InCaseIT tar krisehåndtering til et nivå der alle kan håndtere og bidra i en hendelse. Samtlige systemfunksjoner er med å operasjonalisere din til enhver tid oppdaterte beredskapsplan som alltid er tilgjengelig. Inkludert i InCaseIT er en komplett kommunikasjonsmodul som håndterer varsling i 4 parallelle kanaler. Med InCaseIT koordinerer du beredskapsteamet, får tilpasset scenarier og oppgaver i henhold til den aktuelle situasjonen. Høy grad av automatisk loggføring i InCaseIT forenkler evalueringensprosessen i etterkant av en hendelse.

Kontinuitet i et konsern

Mange konsern og store globale selskaper sliter med å forvalte kontinuitetsplanene sine i et globalt perspektiv. Spesielt med tanke på styring, overholdelse, konsistens, operativ effektivitet, distribusjon og oppfyllelse. Faktorer som språk, tidssoner, kultur og lokal lovgivning kan skape en barriere mellom regioner / områder og hindre bedriften i å- utvikle en felles tilnærming.- InCaseIT Enterprise Edition (IEE) tilbyr et paraplyperspektiv til Business Continuity Management, og lar selskap utvikle et samordnet rammeverk som kan implementeres lokalt. IEE inkluderer arveegenskaper som gjør at hovedkontoret kan sette opp prinsippene og styringsmodellen sammen med forhåndsdefinert plan som for eksempel roller, scenarier og støtte dokumenter. Ved en hendelse eller krise vil arvskapasiteten også spille en sentral rolle i å skille ansvaret og roller mellom de ulike deltakende regionene / områdene. Innsyn igjennom hele organisasjon under hendelseshåndtering sikrer rett informasjonsflyt og at beslutninger tas på rett grunnlag. Åpenheten fører til at man oppnår umiddelbar koordineringsevne av aktivitetene.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler for å anonymt analysere trafikken din på siden vår. Du godkjenner denne bruken ved å lukke dialogboksen eller fortsette å bruke siden.