IT / Telco

IT / TELCO

Er du virksom innenfor IT/Telco? Da håndterer du mange milliarder av transaksjoner og det er kritisk for deg at driften og tjenester opprettholdes 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Til eksempel så vil svikt hos en bank, finansinstitutt, mobil operatør, hosting- og outsourcing-miljø kunne skape uoverskuelige konsekvenser med store økonomiske tap og skadet merkevare.

Alltid tilgjengelig

InCaseIT er 100% separert fra din infrastruktur. Med et tastetrykk har du etablert din beredskap og kan begynne å håndtere hendelsen.

Etablert betyr Koordinert

InCaseIT gir alle et felles bilde av situasjonen og sikrer at forskjellige deler av organisasjonen er oppdatert på situasjonen. Dine kunder trenger å vite hva som skjer og hvilke tiltak som blir iverksatt. Husk at du blir sjelden straffe for at en hendelse inntruffet – men alltid for hvordan du håndterer den.

Status, status – gi meg status

InCaseIT tilbyr en komplett kommunikasjonsmodul som gir deg alle nødvendige verktøy for å holde tempoet oppe og sikre at flok flest er informert.

En forretningsforstyrrelse på noen få minutter kan koste virksomheten og deres kunder millioner av kroner. I en slik 24/7-bransje er det avgjørende at en Business Continuity Plan er på plass for å sikre effektiv håndtering.

Næringen har høye oppetidskrav, er under strengt oppsyn av myndigheter og må forholde seg til et mangfold av forskrifter, lover og regler. Det er også viktig å sikre at databeskyttelseskrav (GDPR) ikke brytes som følge av en forstyrrelse eller hendelse.

Som IT/Telco aktører må du være i stand til å forhindre, møte og minimere en hendelses konsekvens. For dette trenger du en god beredskapsplan, etablert strategi og ikke minst kontinuerlig trening. Her vil InCaseIT være funksjonskritisk i det å beskytte selskapets verdier og sikre kontinuitet for dine tjenester.

InCaseIT gir en sikker og svært kostnadseffektiv reise mot et digitalt Business Continuity Management system – som virker gjennom hele organisasjonen.

InCaseIT implementerer en felles styringsstruktur gjennom hele organisasjonen – uansett sted, kultur og lokalt språk. Dette gir en konsistent plan og en enkel distribusjon av kontinuitetsplanen.
InCaseIT implementere en gjennomsiktig styringsmodell der alle er trent til å håndtere en hendelse. Dette gir etterlevelse og forutsigbarhet.
InCaseIT analyserer håndteringen av hendelsen. Dette gir kontinuerlig læring og forbedringstiltak.