Industri

INDUSTRI

InCaseIT hjelper deg med å få en effektiv og funksjonell beredskapsplan fra dag en! InCaseIT sikrer riktig varsling og at alle får sine sjekklister slik at oppgavene blir gjort.

Varsling
Innkall mannskaper og informere personell raskt og effektivt når hendelsen inntreffer.
Tiltakskort
Relevant sjekkliste med riktige oppgaver rett på mobilen. Oversikt på hvilke som jobber med hendelsen.
Planer
Evakueringsplaner, plantegninger eller instrukser er lett tilgjengelig via mobilen. Ta et bilde av situasjonen og dele med teamet.
Venter din bedrift tilsyn fra NSO?

I så fall skal bedriften opp til eksamen og vise at dere har gode planer, gjennomført gode øvelser og har oversikt over hva som kan skje på din arbeidsplass. Dette innebærer blant annet at du må være godt organisert, ha riktige varslingslister og oppdaterte sjekklister. NSO vil se at dere har «orden i sysakene».

Industrivernpliktige bedrifter skal ha et robust industrivern som forsvarlig og effektivt kan begrense de konsekvenser uønskede hendelser kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier og å bidra til rask normalisering.

InCaseIT™ hjelper industrivernpliktige bedrifter med:

  • å varsle i henhold til beredskapsplan og varslingslister
  • komme raskt i gang med riktige ressurser og oppgaver
  • berge miljø og materielle verdier
  • beskytte arbeidsplasser
  • analyser

Hvordan er din beredskapsplan?

Vi er opptatt av at en beredskapsplan skal være enkel, funksjonell og effektiv. Hvordan vet du om din beredskapsplan er god?

Kontakt oss og få en analyse av din beredskapsplan. Vi ser da på:

  • Organisering
  • Tiltak
  • Etablering
  • Varsling
  • Funksjonsbeskrivelse

Din beredskapsplan blir lagt inn i vårt analyseprogram, scoret og gitt forbedringstiltak og anbefalte KPI’er.

Ta kontakt med oss og hør hvordan vi kan hjelpe deg.