InCaseIT

InCaseITTM er en skybasert løsning og kan brukes på alle mobile enheter eller via mobilappen InCaseIT Pro.

InCaseITTM er vår sentrale krisehåndteringssystem som dekker alle aspekter av krisehåndtering - fra planlegging og forberedelse til varsling, automatisk logging og personlige sjekkelister. IncaseITTM inneholder funksjonalitet for å kommuniserer via SMS, e-post, konferansesamtale, tekst til tale og pushvarslinger.

InCaseITTM gir alltid full oversikt over situasjonen der man enkelt kan tilpasse ressursene etter behov. InCaseITTM tillater å endre scenariet og dermed få endret fokusområde for krisehåndteringen.

InCaseIT is a product developed by Pilotech AS © 2020 All rights reserved