Hjem

Gjør krisehåndtering enkelt

InCaseIT er et mobilt og skybasert system for krisehåndtering som hjelper ledere som deg med å forenkle administrasjon og koordinering av de mest hektiske krisesituasjoner.

Våre løsninger

Våre løsninger for krisehåndtering og beredskap tilpasses og fungerer for små bedrifter, mellomstore bedrifter og globale konsern.

Hva To av våre kunder sier

Klikk og få en gratis demo av InCaseIT.

Group 3 pic@2x

Beredskap

Med InCaseIT har du alltid et oversiktlig verktøy for krisehåndtering klar til bruk.
Koordiner ditt krise-team og få tilpassede scenarioer og oppgaver til den aktuelle krisesituasjonen.

Effektiv Varsling

Forhåndsdefinerte varslingslister og meldingsgrupper sikrer kontinuitet og hjelper deg med å spare tid når en uforutsett hendelse oppstår.

Effektiv varsling1@2x

Book en gratis demo av InCaseIT.

Kontinuitet1@2x

Kontinuitet

Sikre riktig informasjon og riktig beslutningsgrunnlag til riktig tid. Oppretthold kontinuitet med enkel og transparent oversikt under kriser og andre uforutsette hendelser i hele organisasjonen.

Segmenter

Klikk og les mer om hvordan bedrifter og organisasjoner i ulike segmenter rund i Europa bruker InCaseIT til krisehåndtering og beredskaps-planlegging.

Journal

I vår journal finner du nyheter og ressurser om InCaseIT, krisehåndtering og beredskap.
Lær mer om hvordan du kan legge til rette for effektiv beredskap og krisehåndtering i din organisasjon.