Eiendom

EIENDOM

Det er mange ulike krisehendelser som kan skape en utrygg bolig- eller næringseiendom, som brann, flom, ekstremvær, teknisk feil, eller sabotasje. InCaseIT™ hjelper eiere av næring- og boligeiendommer som hoteller, kjøpesentre og boligblokker med krisehåndtering og å sørge for at eiendommene er trygge, forsvarlige og sikre steder å bo og å jobbe.
Kom i gang ved et tastetrykk

InCaseIT lar deg raskt varsle og håndtere en hendelse slik at dere raskt sikrer normaldrift, uavhengig av intern infrastruktur.

Evakueringsplaner på mobilen

Etasjeplaner, evakuerings- og rømningsveier rett på mobilen.

InCaseIT App

Mobilen blir ditt viktigste redskap når du må sjekke og rapportere tilbake. Tilgjengelig for Androide elelr IOS, enkelt, sikkert og effektivt.

Når kritiske hendelser inntreffer, må du være i stand til å håndtere situasjonen, sikre at leietakere blir ivaretatt og opprettholde sikkerheten så effektivt som mulig.

I likhet med andre bransjer som er ansvarlige for et stort antall mennesker, er eiendomsaktører alltid gjenstand for regulatoriske forhold som vil kreve at beredskaps- og evakueringsplaner er på plass for å håndtere kritiske hendelser.

Å ha et pålitelig krisehåndteringssystem som sikrer effektiv kommunikasjon og god oversikt kan utgjøre forskjellen i å holde alle beboere trygge eller ei. InCaseIT gir eiendomsselskaper et effektivt verktøy for drifts- og ledelsespersonell, håndtere nødsituasjonen og returnere til normaldrift som vanlig så raskt som mulig.

Fordeler ved bruk av InCaseIT for eiendomsforvaltere:

  • Rask informasjon til Drifts- og sikkerhetspersonell
  • Effektiv håndtering av driftsforstyrrelser
  • Rask og effektiv kommunikasjon til leietakere
  • Planverk rett på mobilen
  • Varsling og håndteringsrutiner ved flom
  • Varsling ved Brann
  • Enhetlig forvaltning
  • Felles malstruktur uavhengig av antall eiendommer og leietakere